1. Všeobecná ustanovení
Akce jsou organizované pro sportovní a závodní historické automobily do r. v. 1985 (typ). Výjimku tvoří závodní automobily Škoda (Rapid, Favorit) do r. v. 1990. Podmínka pro účast je bezvadný technický stav vozu a úpravy dle dobové specifikace. K účasti nebudou připuštěna vozidla se zatmavenými skly karoserie. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.

2.Závodní a sportovní automobily, historické automobily
a) Bezpečnostní pásy min. 4 bodové, bez známek opotřebení, řádně ukotvené do karoserie nebo bezpečnostního rámu (platí i pro spolujezdce).
b) Sedačka jezdce a spolujezdce původní nebo současná, řádně upevněná do karoserie.
c) Tažná oka (nebo pásy) musí spolehlivě zajistit odtah nebo jeho vyproštění. Musí být výrazně označena.
d) Odpojovač baterie s vnějším i vnitřním ovládáním řádně označen na karoserii je doporučený.
e) Hasicí přístroj min. 2 kg řádně upevněn v prostoru posádky, označen na karoserii.
f) Baterie libovolná, umístění libovolné řádně upevněná vzhledem k její hmotnosti. Nevodivě překrytý + pól.
g) Palivová nádrž sériová nebo speciálně umístěná mimo prostor pro posádku, vždy řádně upevněná
Poznámka: bod a) b) g) i s prošlou homologací!
Bezpečnostní rám nebo klec je důrazně doporučená!

3. Bezpečnostní prvky jezdec – spolujezdec
a) Ochranná přilba motoristická i s prošlou homologací
b) Kombinéza (běžná nebo nehořlavá i s prošlou homologací)
c) rukavice
d) uzavřená obuv

4. Dámský pohár
Tradiční soutěž žen, vozidlo jakéhokoliv r. v., objemu, s benzínovým spalovacím motorem a poháněnou jednou nápravou v dobrém technickém stavu.
Bezpečnostní prvky jezdce a spolujezdce platí jako v bodě 3. a) b) c) d).
„Technické a bezpečnostní podmínky“ zveřejňujeme s dostatečným předstihem, aby zájemci – účastníci našich sportovních akcí měli dostatek času svá vozidla připravit.
Poznámka: Vozidla mladšího r. v. se mohou zúčastnit vždy po dohodě s pořadatelem před akcí.

5. Závěr

Všechny výše uvedené požadavky budou vyžadovány při technické přejímce
Dotazy na: Vladimír Jokl, tel. 602 740 907
                 Stanislav Dosadil, tel. 603 428 678
                 Jiří Kiml ml., tel. 606 024 329           Vladimír Jokl
    Auto Classic Club Brno