Dne 9. 2. 2021 by se dožil 90 roků můj bratranec Stanislav Chelík.
Byl jedním z pěti brněnských automobilových závodníků, kteří se v polovině šedesátých let rozhodli postavit závodní automobily podle tehdejších předpisů platných pro F3. Některé z těchto vozů (snad 3) se stavěly ve svépomocné dílně Svazarmu na Lidické 81, kam jsem jako 13 - 14 letý rád docházel a sledoval jejich vznik. Byl jsem šťasten, když jsem mohl něco podržet nebo podat a již tenkrát ve mně uzrálo rozhodnutí, že se budu tomuto koníčku v budoucnu také věnovat. K naplnění tohoto rozhodnutí přišlo bohužel až o mnoho let později.
Staňa, i když nebyl v té době vyučen v žádném strojním nebo příbuzném oboru, byl pro mě vzorem člověka, který se pustil do každé práce a s usilovností jemu vlastní ji zvládl. V této době se pustil zároveň do studia nižší průmyslové školy strojnické, kterou zdárně dokončil. Za svoji jezdeckou kariéru postavil 3 (možná 4) monoposty F3, většinou s motory Wartburg, i když v jednom případě laboroval i s motorem Škoda. Jeho poslední F3 nazvaná Albatros Wartburg (torzo její karoserie a nějaké drobnosti existují dodnes) již vykazovala první pokusy s aerodynamickými přítlačnými plochami, které se u formulových vozů začaly prosazovat.
Já sám jsem se s ním zúčastnil několika okruhových závodů jako „pomocník". Byly to například závody v Brně na Výstavišti, v Jičíně, v Rosicích atd.
Tento, pro mě výjimečný, velmi pracovitý a kamarádský člověk, zemřel předčasně 21. 4. 1982.
Rád mu věnuji tuto vzpomínku!
             
                 Vladimír Jokl
          Auto Classic Club Brno

1. Všeobecná ustanovení
Akce jsou organizované pro sportovní a závodní historické automobily do r. v. 1985 (typ). Výjimku tvoří závodní automobily Škoda (Rapid, Favorit) do r. v. 1990. Podmínka pro účast je bezvadný technický stav vozu a úpravy dle dobové specifikace. K účasti nebudou připuštěna vozidla se zatmavenými skly karoserie. Účastníci jedou na vlastní nebezpečí.

2.Závodní a sportovní automobily, historické automobily
a) Bezpečnostní pásy min. 4 bodové, bez známek opotřebení, řádně ukotvené do karoserie nebo bezpečnostního rámu (platí i pro spolujezdce).
b) Sedačka jezdce a spolujezdce původní nebo současná, řádně upevněná do karoserie.
c) Tažná oka (nebo pásy) musí spolehlivě zajistit odtah nebo jeho vyproštění. Musí být výrazně označena.
d) Odpojovač baterie s vnějším i vnitřním ovládáním řádně označen na karoserii.
e) Hasicí přístroj min. 2 kg řádně upevněn v prostoru posádky, označen na karoserii.
f) Baterie libovolná, umístění libovolné řádně upevněná vzhledem k její hmotnosti. Nevodivě překrytý + pól.
g) Palivová nádrž sériová nebo speciálně umístěná mimo prostor pro posádku, vždy řádně upevněná
Poznámka: bod a) b) g) i s prošlou homologací!
Bezpečnostní rám nebo klec je důrazně doporučená!

3. Bezpečnostní prvky jezdec – spolujezdec
a) Ochranná přilba motoristická i s prošlou homologací
b) Kombinéza (běžná nebo nehořlavá i s prošlou homologací)
c) rukavice
d) uzavřená obuv

4. Závěr
Všechny výše uvedené požadavky budou vyžadovány při technické přejímce
Dotazy na: Vladimír Jokl, tel. 602 740 907
                 Stanislav Dosadil, tel. 603 428 678
                 Jiří Kiml ml., tel. 606 024 329

5. Dámský pohár
Tradiční soutěž žen, vozidlo jakéhokoliv r. v., objemu, s benzínovým spalovacím motorem a poháněnou jednou nápravou v dobrém technickém stavu.
Bezpečnostní prvky jezdce a spolujezdce platí jako v bodě 3. a) b) c) d).
„Technické a bezpečnostní podmínky“ zveřejňujeme s dostatečným předstihem, aby zájemci – účastníci našich sportovních akcí měli dostatek času svá vozidla připravit.
Poznámka: Vozidla mladšího r. v. se mohou zúčastnit vždy po dohodě s pořadatelem před akcí.

           Vladimír Jokl
    Auto Classic Club Brno

 

Jaká byla? Jedním slovem nestandardní. Z důvodů obecně známých odvolávali organizátoři jednu akci za druhou. Odpadly akce, kterých jsme se pravidelně zúčastňovali (např. AMD Brno, Revival, okruh Most atd.).
Přes veškeré potíže se nám podařilo zorganizovat naše tradiční akce, Histoslalom Věžná - Kámen 30. 5. 2020 a znovu 10. 10. 2020. V prázdninovém termínu se uskutečnil závod na Automotodromu Vysoké Mýto. Všechny akce se uskutečnily v duchu minimálních nákladů, protože nebylo jasné do poslední chvíle, zda se uskuteční a kolik bude účastníků. Všechno nakonec dobře dopadlo, účast byla obvyklá, i když někteří ze stálých účastníků se nepřihlásili a byli nahrazeni novými. To je velmi potěšitelné, že zájemců o historický automobilový sport neubývá. Podle názoru všech účastníků se naše akce líbily a měly sportovní i organizační úroveň.
K dobré prezentaci našeho klubu je potřeba zmínit úspěchy Jiřího Kimla ml. v závodech automobilů do vrchu (MAVERICk, EDA - CUP), kdy v Náměšti n. O., ve Víru a v Benecku obsadil ve své kategorii vždy 1. místo s vozem Škoda 120 LS.
Jak dál v roce 2021?
Doufáme, že se situace přiblíží normálnímu stavu a akcí bude více. V současné době se snažíme zajistit termíny našich tradičních akcí (Vysoké Mýto, Histoslalom Věžná - Kámen) a rádi bychom se společně s jinou akcí dostali na AMD Brno. O dohodnutých termínech budeme včas informovat. Zároveň v únoru uveřejníme technické a bezpečnostní předpisy na rok 2021, důležité pro účast na našich akcích tak, aby zájemci měli možnost svá vozidla dokonale připravit.
Přejeme Všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2021 a těšíme se na setkání na závodech historických sportovních a závodních automobilů.

           Vladimír Jokl
    Auto Classic Club Brno

Kalendář

Žádné události

Poslední video

QR-Code
© 2017 accbrno.cz