Přejeme našim členům i jejich rodinám a všem příznivcům motoristického sportu krásné Vánoce.

pf 2018
Členská schůze se bude konat 1.12. Od 18:00 v restauraci u Richarda, Brno Žebětín.
Dne 15.10.2017 se za ideálních podmínek konal na dráze Automotodromu v Brně poslední závod letošního seriálu historických závodních automobilů Penrite Classic Cup. Protože se náš klub ACCBrno na průběhu tohoto seriálu významě podílí jezdecky i organizačně, dovoluji si nabídnout jeho krátké zhodnocení.
Po stránce jezdecké (sportovní) byla naše účast velmi úspěšná. Náš klub pravidelně reprezentovalo devět jezdců ve čtyřech objemových třídách. Dva z nich, Jiří Kiml ml. a Luboš Vacek ve svých třídách obsadili první místa. Jan Blaha a Bohumil Gross byli shodně ve svých třídách třetí. Pořadí ostatních našich viz. tabulka.
Po stránce organizační je nutné si uvědomit a znovu připomenout, že uspořádání akce jako seriál závodů historických automobilů Penrite Classic Cup je věc velmi náročná a naši členové, kteří spolupracují na organizaci jednotlivých závodů, vykonávají své funkce zdarma. Nezřídka se jedná i o samotné jezdce. V tuto chvíli si znovu uvědomuji, že bez obětavosti, fandovství a dlouholetého kamarádství se taková akce nedá uskutečnit. Připomeňme si jejich jména. Na prvním místě Jirka Kiml ml., který měl letos s organizací závodů mnoho práce a starostí, Standa Dosadil a Anna Kimlová ml., dvojice spolehlivých technických komisařů, Luboš Plachý, letos převážně v roli fotografa, Jirka Kiml st., výroba trofejí a cen, Zbyněk Mayer, který se stará o naše internetové stránky a další. Na klub čítající 15 členů je to aktivita jistě nadprůměrná.

Jak v roce 2018?
Přejeme si, aby se seriál závodů uskutečnil za stejných podmínek i v roce 2018. Počet závodů, místo a čas uveřejníme na našich stránkách ihned po jednáních, která proběhnou asi v lednu a únoru 2018. V příštím roce bychom rádi neopakovali nedostatky z letošní sezóny a včas informovali o nadcházejících závodech. Budeme na našich stránkách prezentovat výsledky po každém závodě, stejně jako průběžné pořadí v seriálu podle jednotlivých objemových tříd. Jezdci tak budou o pořadí informováni během seriálu. Rovněž propagaci závodu (rychloslalomu) ve Vyškově dáme větší prostor, protože jsme názoru, že se jedná a dostupný a zajímavý závod.
Budeme i nadále volat po obsazení třídy do 1000 ccm, která byla ve své době u nás nejpočetnější.
Tolik krátké ohlédnutí za letošním seriálem Penrite Classic Cup a úvaha do roku 2018. Děkuji za účast všem jedcům a organizátorům, za jejich práci v roce 2017.

Vladimír Jokl
ACCBrno
sezóna je skoro u konce, ještě ale ne zcela! Zveme Vás na tradiční říjen do Brna na Masarykův okruh - 4/2017 PENRITE CLASSIC CUP, kterým zakončíme letošní bodované závody, jede se v neděli 15.10.2017. Na našich stránkách www.penriteclassiccup.cz najdete registrační on-line formulář, prosíme registrujte se.

Dále, opět letos můžeme definitivně sezónu zakončit na zajímavém podniku AGROTEC SPORT Life Rally Show dne 12.11.2017 v areálu BVV v Brně. V neděli, kdy budou u pavilonu Z jezdit jen klasická auta, budou mít jízdy zajímavější formát, než minulý rok. Trať je koncipována tak, aby se vždy dvě auta mohla střetnout v duelu, tzn.pojedou společně v jedné jízdě, startují však odděleně. Tento formát bude divácky jistě velmi atraktivní. Samostatná pozvánka bude následovat.  
Těšíme se na Vás, za realizační tým PCC,    

K.Kostroň, M.Dundálek, Vl.Jokl, J.Kiml mladší
Ředitel závodu: Karel Kostroň