Zveme Vás na 3. závod Histo Slalomu, který pořádáme v sobotu 10. 10. 2020 na letišti Věžná - Kámen. Příjezd je možný již v pátek 9. 10. 2020 od 16:00 hod. V celém areálu je přísný zákaz parkování na travnatých plochách a rozdělávání ohně.

histoslalom2020 2
Časový plán 10. 10. 2020

 • Příjezd do 8:30 hod!
 • 9:15 - 10:00 technická přejímka, administrativní přejímka
 • 9:45 - 10:00 rozprava s jezdci
 • 10:00 - 12:00 volný trénink
 • 12:00 - 13:00 polední přestávka
 • 13:00 - 15:00 měřené jízdy
 • 16:00 vyhlášení výsledků, ukončení akce
 • 17:00 odjezd z areálu

Histoslalom je vypsán pro historické sportovní a závodní vozy do r.v. 1985 s benzínovými motory.

Rozdělení do tříd

 • do 1300 cm3
 • do 2000 cm3
 • nad 2000 cm3
 • dámský pohár

V každé třídě budou vyhlášeni první tři jezdci. Pokud nebude objemová třída naplněna (min. 3 jezdci), budou jezdci přeřazeni do třídy nejblíže vyšší.
* V dámském poháru jedou ženy libovolným benzínovým vozem s pohonem jedné nápravy.

Závodní trať
Trať je postavena na vzletové a přistávací dráze a obslužných komunikacích. Délka je cca 1200m a tvoří 5 levých a 3 pravé zatáčky.

Bezpečnostní předpisy (neplatí pro dámský pohár)
Základní vybavení vozidel - čtyřbodové pásy, 2kg hasicí přístroj
Doporučené vybavení - odpojovač baterie, bezpečnostní rám
Do závodu nebudou připuštěny automobily, nesplňující základní požadované vybavení a také vozidla, která mají zamavená skla (neplatí pro dámský pohár).
Vybavení jezdce - kombinéza, přilba, uzavřená obuv, rukavice, budou vyžadovány u všech účastníků.

Startovné
Účastníci závodu zaplatí startovné 1.600,- Kč při administrativní přejímce.
Účastnice dámského poháru mají výši startovného 500,- Kč.
Střídající se jezdci na vozidle 1000 ,- Kč/jezdec

Závěrečná ustanovení
Akce se zúčastní každý na vlastní nebezpečí, škodu na vozidle jiného účastníka nebo na zařízení areálu hradí z vlastních zdrojů. Akce se koná za každého počasí. Uzávěrka přihlášek (uveďte jméno, příjmení, značku, objem a r.v. vozidla) je 4. 10. 2020.

Přihlášky na www.accbrno.cz nebo na tel. Jiří Kiml 606 024 329, Vladimír Jokl 602 740 907

  S pozdravem
  Vladimír Jokl
  Auto Classic Club Brno