Aktualizace 7. 10. 2020 - Akce platí.

1. Maximální omezení doprovodu, tj. 1 jezdec + 1 mechanik.
2. Depo bude rozdělen na dvě od sebe oddělené části.
3. Roušky jsou povinné pro všechny.
4. dezinfekční prostředky budou v místě.
5. Poslední informace budou na našich stránkách 7. 10. 2020.

     Vladimír Jokl