Zamyšlení první - pořádat či nepořádat?

V roce 2022 jsme uspořádali tradičně dvě akce - Autodrom Vysoké mýto, Histoslalom letiště Kámen- Věžná. Obě akce lze označit za zdařilé, bezproblémové až na počasí a počet účastníků. Ve Vysokém Mýtě 17 startujících, na Histoslalomu dokonce pouze 12 startujících, a to je málo. Přitom termíny akcí jsou v našem kalendáři již známy v březnu! Není jednoduché zajistit termín jakékoliv akce, jednání probíhají již od konce kalendářního roku a stojí dost času a úsilí. Co je třeba změnit pro zlepšení situace? Někteří zastávají názor posunout hranici zúčastněných sportovních a závodních vozů (do 1990 nebo dále?). Já tento názor nesdílím! Z minulosti vím, že vozidel do roku 1985 je dost. Znám je ještě z MČR historiků. Osobně raději uvítám na našich akcích Trabanty, Š100, Š1000MB, Š. Octavie, Mini, BMW atd. než vozy vyrobené po roce 1985 různých značek. Podle mého názoru je cesto ke zlepšení účasti těchto vozů a jejich jezdců na našich akcích lepší propagace našich akcí, osobní kontakt s jezdci a snaha ohodnotit každého takového účastníka. Můj názor je k diskuzi.

Zamyšlení druhé - volba nového předsedy ACC Brno

V čele ACC Brno jsem už mnoho let. Přišel čas na změnu. Důvodem je nejen věk a zdravotní problémy, ale i nutnost změny. Doba žádá člověka, který je komunikativní, který ovládá moderní způsoby komunikace, případně cizí jazyk a je příznivcem historických sportovních a závodních automobilů s vlastními zkušenostmi. Navrhuji vybrat člověka z našeho středu. Vhodným kandidátem na tuto funkci (můj návrh) je Standa Dosadil, náš technik, dlouholetý člen našeho klubu, účastník a organizátor našich akcí! Očekávám však i další návrhy a doufám, že volba proběhne na výroční schůzi koncem roku 2022. Termín bude včas oznámen na našich stránkách.

      Vladimír Jokl
       ACC Brno