Na prahu nového roku bývá zvykem zamyšlení nad rokem minulým. Z pohledu činnosti našeho "Auto Classic Clubu Brno" lze jako obvykle hovořit o věcech, které se povedly a o těch co se povedly méně nebo vůbec.
Do těch prvních patří jednoznačně dokončení renovace VOLVA 121 AMAZON našeho člena Standy Dosadila a jeho nasazení do závodů. Auto je příjemným obohacením startovního pole. Rovněž uspořádání již 25. ? ( otazník je tady na místě, protože se nedochovaly všechny záznamy) setkání na Autodromu ve Vysokém Mýtě můžeme označit za velmi zdařilé, s bohatou účastí zajímavých vozů a díky sehrané organizaci a výborné disciplíně všech účastníků za bezproblémové. Právě zvyšující se počet účastníků našich akcí a jejich spokojenost, rovněž nárůst počtu zajímavých vozů (jen v našem klubu 2 vozy) nás přesvědčuje pokračovat dále v naší aktivitě pořadatelů. Situace je však stále složitější. Sehnat vhodný prostor pro naše závody v alespoň přijatelném termínu za cenu, kterou můžeme akceptovat, znamená začít intenzivně pracovat již od 1.1. začínajícího roku. Protože stále hledáme nové možnosti, podařilo se nám dohodnout na letošní rok pronájem vzletové a přistávací dráhy bývalého záložního letiště u obce Kámen, kde chceme uskutečnit "opravdu rychlostní" slalom dne 18.5. 2019. Rovněž jednání na Autodromu ve Vysokém Mýtě vyústilo v zatím nepotvrzenou objednávku jediného možného termínu o víkendu 21.7.2019. O našich akcích budeme včas informovat na našich stránkách. Rovněž jednání o letošní podobě "Classic Capu", kterého se pravidelně zúčastňujeme jezdecky (cca10 vozů!) i organizačně (2 - 4 členové= intenzivně probíhají. V tomto okamžiku však neznáme termíny závodů.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se snaží organizovat pro naše historické a sportovní závodní automobily vhodné akce i když je to stále obtížnější. Máme zde dostatečný počet zajímavých vozů i jezdců, které rádi uvidíme na každém okruhu či slalomu. Nechceme skončit u setinových rally.

Vladimír Jokl