Dne 18.5. 2019 se uskutečnil 1. HISTOSLALOM na ploše letiště Věžná - Kámen. Za příznivého počasí se sešlo k této akci slušný počet startujících a podle jejich ohlasu se závod líbil.
Na organizaci akce se podíleli téměř všichni členové našeho Auto Classic Clubu Brno, počínaje zhotovením pozvánky na našich stránkách a úklidem dráhy po skončení akce konče.
Proč právě plocha letiště?
V rámci hledání nových možností našich aktivit jsme oslovili majitele tohoto areálu a setkali jsme se s nevšední ochotou a velmi příznivou cenou za pronájem. Děkujeme! Na nás pak zůstávalo postavit trať, na které se střídají rychlé pasáže s těmi technickými. Chtěli jsme skutečně "rychlostní slalom", a to se nám podařilo.
S pohledu nás organizátorů měl závod drobné nedostatky, které na příště odstraníme (např. startovní čísla, nutná přítomnost alespoň dvou "traťových komisařů", kteří po průjezdu zajistí postavení kuželů). Došlo také v jednom případě k chybnému zařazení vozů do objemové třídy (záměna Ivo Mayer <-> Zbyněk Mayer) což má za následek změnu výsledků ve sloučené třídě 1300 + 1600 ccm. Pochybení je již napraveno.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za bezproblémový průběh závodu a zároveň je pozvat na 2. ročník, který máme již dnes od majitele areálu přislíben.

    Vladimír Jokl