Ráno 4.5. 2012 došlo k výpadku stránek. Chyba byla na straně poskytovatele webhostingu,  a problém přetrval až do večera, kdy se povedlo obnovit data na serveru. Zprovoznění všech  služeb se zadařilo až 5.5. někdy ve večeních hodinách.


Členská schůze našeho klubu se koná 9.12. 2011  od 17:00 v dílně v Zastávce u Brna (areál vedle
autobazaru Michálek). 

Program schůze:
                 

                  1. Členské příspěvky
                  2. Kalendář na rok 2012
                  3. Zhodnocení sezóny 2011 a výhled na rok 2012
                  4. Volná zábava - občerstvení zajištěno

             Vladimír Jokl

© 2017 accbrno.cz